Η έκδοση άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί μια ενιαία διαδικασία αδειοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, μια άδεια μπορεί να είναι απλή ή μεικτή (περισσότερες από μια σε έναν χώρο). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεργασία του υπεύθυνου μηχανικού με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αν και σε σχέση με το παρελθόν η αδειοδότηση έχει απλοποιηθεί, συνεχίζει να εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία προσοχής και η συμμετοχή πολλαπλών ειδικοτήτων μηχανικών θεωρείται επιβεβλημένη.