Με το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α’156), ξεκίνησε η οργανωμένη και αντικειμενική κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, στην οποία οι φορείς πιστοποίησης αναλαμβάνουν ελεγκτικό ρόλο. Κύριος στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων σε σχέση με τη διεθνή τουριστική αγορά.

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Βεβαίωσης κατάταξης των Τουριστικών καταλυμάτων. Η Βεβαίωση κατάταξης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Τουριστικού Καταλύματος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Τα Ε.Σ.Λ. που εκδόθηκαν πριν την 1.1.2015 θα παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31.12.2018. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καταλύματα που έχουν Ε.Σ.Λ. πριν την 1.1.2015 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη νέα διαδικασία κατάταξης έως το τέλος του 2018. Οι νέες μονάδες που ξεκίνησαν την λειτουργία τους μετά την 1.1.2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014) και 91/2015 (ΦΕΚ69/Β/16.1.2016) ) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις νέων και υφιστάμενων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όλων των μεγεθών, σε όλη την Ελλάδα.

Τα οφέλη που προσφέρει είναι:

Η διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών είναι υποχρεωτική για τη νόμιμη λειτουργία τους. Τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια κατάταξης προσφέρουν μία σημαντική ευκαιρία για τους εκμεταλλευτές των τουριστικών καταλυμάτων να τα εκσυγχρονίσουν σύμφωνα με τα διεθνή τουριστικά ποιοτικά πρότυπα, και να προφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στο τουριστικό τους κοινό.